سایت بازرگانی 520

آدرس وب سایت
جزئیات سایت

بازرگانی 520 سایتی که در زمینه تدارکات کالاهای ساختمانی به طور اعم و در سالهای اخیر در زمینه کاشی و سرامیک به طور اخص فعالیت دارد.