سایت سفیر پیامک

آدرس وب سایت
جزئیات سایت

این سایت پیشرفته ترین سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه بوده که به صورت کاملا پاسخگرا (Responsive) طراحی گردیده است.